CALLE SVENSSON
Selection Mathivation. Poster 15

Selection Mathivation. Poster 15

19 EUR
Size of poster 50 x 70 cm.

- De som har mod att försöka, de som vågar agera innan de har alla svaren. 

* Allt som kommer in genom försäljningen går in i bokproduktionen av Calle Svenssons fotoprojekt Mathivation, ett dokument och något att ha som minne.